Política de privacidad

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dats de Caràcter Personal, l'informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat del Color de la tinta, amb la finalitat d'atendre les vostres consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment de la normativa vigent, El Color de la tinta informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per
finalitats esmentades.

El Color de la tinta informa que procedirà a tractar els dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que El Color de la tinta es compromet a adoptar totes les mesures razonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça elcolordelatinta@gmail.com

Podrà adreçar-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de  El Color de la Tinta


PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge del seu lloc web pertanyen, per si o com a cessionària, a El Color de la Tinta. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts del seu lloc web sense el consentiment exprés del Color de la Tinta.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

El Color de la tinta es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indebida del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. El Color de la tinta té el domicili a Barcelona, Espanya.